FAQs Complain Problems

५० % अनुदानमा धान मकैको मुल बिउ माग सम्बन्धी सुचना

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका स्थायी बासिम्दाहरुलाई ५०% अनुदानमा धान मकैको मुल बिउ माग सम्बन्धमा । 

आर्थिक वर्ष: