FAQs Complain Problems

अन्तर जिल्ला (बाजुरा-बझाङ्ग) र अन्तर पालिका (खप्तड छेडेदह गाउँपालिका-खप्तड छान्ना गाउँपालिका) बिच समन्वयात्मक बैठकका केहि दृश्यहरु ।