FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
अन्तिम याेग्यताक्रमकाे स्रुची प्रकाशन सम्बन्धमा । PDF icon 90260110_515169992719496_9104410092819709952_n-converted.pdf 03/17/2020 - 13:24
Invitation for Bids PDF icon Khaptad Gapa.pdf 03/17/2020 - 13:00
परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । PDF icon 2-converted.pdf 03/15/2020 - 12:41
राेजगार संयाेजककाे प्रारम्भिक याेग्ताक्रमकाे सुची प्रकासन सम्बन्धमाा । PDF icon 1-converted(1).pdf 03/15/2020 - 12:37
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा अा.व . २०७६।७७ काे छैटाैं गाउँसभाका झलकहरू 02/20/2020 - 15:23
राेजगार संयाेजक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना । PDF icon रााेजगार सुचना.pdf 02/17/2020 - 14:52
करार पदपुर्ती सम्बन्धी सुचना । PDF icon anm.pdf 02/09/2020 - 16:03
Invitation for sealed quotation PDF icon chamre bagar.pdf 01/22/2020 - 14:57
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाकाे आ‍.व २०७६।७७ काे निति तथा कार्यक्रम । PDF icon नीति तथा कायक्रम .pdf 01/10/2020 - 13:43
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाकाे 2076/077 को समष्ट बजेट । PDF icon RED Book 2076-077.pdf 01/10/2020 - 13:38

Pages