FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon शिक्षा.pdf 06/15/2021 - 14:06
निर्माण कार्य सम्पन्न र भुक्तानी सम्बन्धमा PDF icon कम सम्पन्न सम्बन्धमा.pdf 06/13/2021 - 13:46
शिक्षकको छुट प्राबिधिक ग्रेडको रकम माग गर्ने समबन्धमा . PDF icon शिक्षकको छुट प्राबिधिक ग्रेडको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा.pdf 06/07/2021 - 13:16
अनुपस्थित शिक्षकको बिवरण पठाउने सम्बन्धमा । PDF icon शिक्षक20210524_14533887_0028.pdf 05/24/2021 - 15:04
Invitation for Bids PDF icon Invitation for bids.pdf 05/09/2021 - 13:01
सेवा प्रवाह बन्द गरीय को बारे । PDF icon सेवा प्रबाह पत्र.pdf 05/07/2021 - 14:48
विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धि सुचना । PDF icon bbbb.pdf 04/28/2021 - 12:02
एक घर एक बैंक खाता घोषणा कार्यक्रमका झलकहरु 03/31/2021 - 14:55
करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना । PDF icon ANM.pdf 03/30/2021 - 15:21
Invitation For Sealed Ouotation PDF icon invitation.pdf 03/24/2021 - 16:07

Pages