FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । PDF icon IMG_0001.pdf 05/31/2023 - 10:49
मेलमिलाप कर्ता पुंनर्ताजकीय तालिम सम्बन्धमा । PDF icon IMG_0001.pdf 05/15/2023 - 16:22
पोषण सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा । PDF icon 345855829_5854021421392593_5818347245671369063_n.pdf 05/10/2023 - 21:51
परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा । PDF icon सूचना.pdf 04/23/2023 - 14:50
विज्ञापन सम्बन्धमा । PDF icon malika ma bi.pdf 03/22/2023 - 16:37
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धीआशयको सूचना । PDF icon 0000-1.pdf 02/28/2023 - 16:41
आ.व.२०८०/०८१ मा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिहरुले निवेदन दिने बारे PDF icon CamScanner 02-10-2023 14.57.pdf 02/26/2023 - 19:27
करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । PDF icon सूचना.pdf 01/20/2023 - 14:41
गाउँ सभा बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे । PDF icon गाउँसभा.pdf 01/17/2023 - 14:57
Invitation For Bids PDF icon खप्तड छेडेदह vat.pdf 01/12/2023 - 09:45

Pages