FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज Post date
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाकाे 2078/079 को समष्ट बजेट । PDF icon बजेट २०७८ ७९.pdf 04/26/2022 - 12:27
निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गरिएको सुचना । PDF icon पत्र.pdf 04/21/2022 - 16:05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । PDF icon सूचना.pdf 03/30/2022 - 14:45
दर्ता नविकरण सम्बन्धि सूचना । PDF icon दर्ता नबिकरण.pdf 03/24/2022 - 12:02
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बिवरण समय तालिका सम्बन्धमा । PDF icon सूचना.pdf 03/09/2022 - 16:42
सूचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धमा.pdf 02/24/2022 - 12:33
आ व ७९्।८० मा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने बारे । PDF icon वेरोजगार फर्म.pdf 02/19/2022 - 10:58
विज्ञापन सम्बन्धमा । PDF icon सूचना.pdf 02/10/2022 - 11:55
गाउँ सभा बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे । PDF icon गाउँसभा उपस्थित पत्र.pdf 01/06/2022 - 15:37
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । PDF icon Khaptad Gapa(3).pdf 01/04/2022 - 12:44

Pages